Di g?n ch?n dng

Clingme là cộng đồng cho người tiêu dùng địa phương (Local Consumer Community). Với Clingme, người sử dụng có thể tìm kiếm các cửa hàng bán lẻ các sản phầm mà mình cần, đánh giá của cộng đồng về cửa hàng đó cũng như các deal mà các cửa hàng đó đang cung cấp

Cần hỗ trợ hoặc hợp tác, xin mời liên hệ:

Phone: (84) 4.3212 1837
Email: support@gigatum.com